Disclaimer Bod’or KTM BV

Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben geaccepteerd. Bod’or KTM B.V. behoudt zich het recht voor om deze disclaimer of onderstaande
voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen.
 
Alle vormen van informatie op deze website zijn met uiterste zorgvuldigheid opgesteld en gecontroleerd op correctheid, actualiteit en volledigheid. Mocht ondanks deze inspanningen de inhoud van deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daar geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Bod’or KTM B.V. staat niet in voor kennelijke typfouten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bod’or KTM B.V. staat niet in voor de veiligheid van de website en acht zich derhalve
niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de website. Bod’or KTM B.V. garandeert niet dat deze website ononderbroken of foutvrij zal werken of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Bod’or KTM B.V. garandeert niet dat deze website compatibel is met alle computerapparatuur of dat deze website of de server vrij is van fouten of (computer-) virussen. Bod’or KTM B.V. aanvaardt dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht de informatie te wijzigen, bij te werken of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis.
 
Aansprakelijkheid
Deze internetsite kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites enkel om het u gemakkelijk te maken. Bod’or KTM B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan andere websites of voor de privacybescherming op die sites.